Informacije
Aktuelno
Arhiva vesti
Udruženje domaćina
Seoski turizam
Prirodne lepote
Gradska naselja
Turističke manifestacije
Putni pravci
Praktične brošure
Karta Valjeva
Plan Valjeva
Karta okoline
Više o Valjevu
Portal Valjeva
Linkovi
Video prilozi
biljke
Gljive
O nama
Mapa sajta
Pretraga
Prijava
Kontakt
Vreme
Aktuelno arrow Prirodne lepote
Prirodne lepote
VALJEVSKE PLANINE PDF Štampaj E-pošta
Podrinjsko-valjevske planine ispunjavaju delove severozapadne i središnje Srbije, čineći razvođa između Kolubare i Jadra na severu, Drine na jugozapadu i Zapadne Morave na jugu. Severno od njih nalaze se reoni donje i gornje Kolubare, Tamnave, Posavine i Pocerine, koji su široko otvoreni prema Loznici, apcu, a naročito Beogradu.

suton  Maljen

Ove planine imaju niz osobenosti od kojih su dve veoma značajne za severne i središnje delove Srbije: veliku dužinu i mahom uporednički pravac pružanja.
Detaljnije...
 
PETNIČKA PEĆINA PDF Štampaj E-pošta

Petnička pećina se nalazi na 7,5 km jugoistočno od Valjeva. Na mestu gde se ravnica Kolubare, preko blagih talasa izgrađenih od jezerskih sedimenata, sučeljava sa strmim, šumovitim padinama, izgrađenim od trijaskog krečnjaka, vidi se ulaz u Petničku pećinu. Otvor ima oblik ravnostranog trougla. Nalazi se na severnoj padini, delimično litici, brda Osoj. Na toj strani brda nalaze se dva ulaza u pećinu- niži koji je primetan iz dailjne i viši koji je skriven u šumi. Povučen veličinom ulaza narod ih je zvao Velika i Mala pećina, iako je prva pre potkapina, koja se čitava vidi sa ulaza, dok je druga predstavljena dugačkom i razgranatom mrežom pećinskih kanala.

Detaljnije...
 
REKA GRADAC PDF Štampaj E-pošta

Malo je reka u Srbiji sa tako interesantnim hidrogrfaskim obeležjima svoga vodotoka, hidrogeološkim osobenostima slivnog područja i neposrednim, životnim značajem za stanovništvo u svojoj okolini, kao što je reka Gradac.

Gradac Gradac

Reka Gradac, vodom najbogatija sastavnica Kolubare, usekla je generalnim pravcem jug-sever klisurasto-kanjonsku dolinu dužine 22,7 km. Od sastavaka Bukovske reke i Zabave (364 mnv), gde ustvari nastaje, do ušća u Kolubaru (183 mnv), ova reka, mereno rečnim koritom, imadužinu oko 28 km i ukupni pad od 187m. Prosečan pad od svega 7 promila svedoči o dostauravnoteženom uzdužnom profilu. Površina topografskog sliva reke Gradac je 168 km2 a srednjivišegodišnji proticaj na VMS Degurić iznosi 3028 l/s.

Detaljnije...
 
TAORSKA VRELA PDF Štampaj E-pošta

Ovo prirodno dobro je stavljeno pod zaštitu elaboratom o zaštiti koji je izrađen od strane Republičkog zavoda za zaštitu prirode 1999. godine. SO Valjevo je donela i odluku o prethodnoj zaštiti sa obavezom da se za godinu dana od tog trenutka proglasi staraoc koji bi sprovodio mere zaštite i razvoja ovog zaštićenog prirodnog dobra. Specifičnost ovog područja, pored njegove lepote, je udaljenost od gradskog područja. Ono se nalazi na samom obodu valjevske opštine i od Valjeva je zaklonjeno lancem valjevskih planina. Njegov položaj i zabačenost je  otežavajuća okolnost za realizovanje poslova zaštite i to je tražilo ozbiljna finansijska sredstva. U toku godine nije proglašen staraoc tako da ni zaštita ovog područja nije realizovana do današnjeg dana iako se ovaj objekat nalazi pod faktičkom zaštitom.

Detaljnije...
 
DEGURIĆKA PEĆINA PDF Štampaj E-pošta

Nalazi se na klisuri reke Gradac, lako dostupna posetiocima, neposredno iza hidrocentrale u Deguriću (200 m uzvodno), predstavlja najveći speleološki objekat u valjevskom kraju i spada u najbolje istražene pećine u reljefu Srbije. Spada u pećine izvorskog tipa i jedina je sa stalnim podzemnim tokom u celom slivu reke Gradac. Vrelo iz pećine ima srednji protok od 121 l/sec i uliva se u reku Gradac. Pod zaštitom kao spomenik prirode i u okviru ZPD »Klisura reke Gradac« decenijama je objekat istraživanja stručnjaka raznih profila (biologa, speleologa...). Stanište je retko velike i bogate populacije slepih miševa i po tome retkost na Balkanu.

Detaljnije...
 
 
 
Vaši domaćini:
Petnica
Podbukovi
Popučke
Rebelj - Medvednik
Suvodanje
Stave
Valjevska kamenica
Suvodanje
Stave
Kakva je usluga kod naših domaćina?
 
 
 
 
Udruženje domaćina Valjevo, + 381 (14) 225-745, Pop Lukina 8/1,
2007 © donewell