Stave
Milovan  Stepanović 2/2, 014-271-154, 065-644-3-906 Stave
Domaćinstvo Živanić Dragutina,  3/2,  014/271-136, Stave